Category: News & Notices

सुचिकृतको लागि आब्हान

सूचना प्रकाशन मितिः २०७९।०२।१० गल्छी गाउपालिका र हेफरप्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक सयोग र रिम्स नेपाल द्वारा सञ्चालित ALED परियोजनाका लागी आ.व. २०७८।७९ (जुलाई १, २०२१ देखि जुन ३०, २०२२ सम्म) १ बर्षको लागिआवश्यक पर्ने कार्यालय सम्बन्धी दैनिक प्रयोजनका सामान तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकोले ईच्छुक आपुर्तिकर्ताले संस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखानम्बर वा मूल्य…

Read More